Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu

Informacje RODO

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) zwanego dalej RODO, informuję:

 1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  w Wieluniu (administrator) z siedzibą przy ul. A. Struga 1, 98-300 Wieluń,
 2. w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę się kontaktować wysyłając email na adres: sekretariat@pinb.wielun.pl lub skrzynkę ePuap;
 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C, art. 10 RODO, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów Prawa budowlanego w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz okres archiwizacji materiałów określonych przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( do 50 lat);
 6. posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych i prawo
  do ich sprostowania;
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Autor: Super User

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Wieluń
Data utworzenia:2018-09-10
Data publikacji:2018-09-10
Osoba sporządzająca dokument:Super User
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Cieśla
Liczba odwiedzin:5534