KOMUNIKAT GINB w sprawie zmiany zasad przyjmowania klientów Urzędu w czasie stanu epidemii

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2020

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2020 r. uruchamiamy procedury dotyczące przyjęć klientów w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w nowym reżimie sanitarnym.

Tymczasowo przyjęcia interesantów są jednak ograniczone wyłącznie do spraw dotyczących:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 • zgłoszenia robót budowlanych,

które nie obejmują m.in. spraw toczących się w trybie przepisów o wznowieniu postępowania, stwierdzeniu nieważności, bezczynności lub przewlekłości, a także skarg i wniosków obywateli.

Przed planowaną wizytą zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyjęć w siedzibie GUNB.

Nowe zasady przyjęć w Urzędzie

 

 1. Wizyty interesantów umawiamy telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na spotkanie zapisujemy nie później niż 2 dni robocze i nie wcześniej niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania.
 2. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik.
 3. Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę. W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień.
 4. Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Urzędzie maseczką lub przyłbicą. Niestety osoby, które się nie zastosują do naszej prośby, nie zostaną wpuszczone do budynku.
 5. Po wejściu do budynku prosimy Państwa o zdezynfekowanie rąk płynem odkażającym z dozownika zawieszonego przy wejściu na teren Urzędu i zgłoszenie pracownikowi ochrony celu swojej wizyty, z kim są Państwo umówieni i na którą godzinę.
 6. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.

WAŻNE!

 • osób nieumówionych nie przyjmujemy,
 • decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie,
 • przyjmujemy interesantów wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy; wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw będą udzielane jedynie telefonicznie, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 • umożliwiamy wizytę w Urzędzie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności,
 • nie przyjmiemy na spotkanie w Urzędzie osoby, która przebywa na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Urzędzie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 – w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.

 

Podstawy prawne:

•           ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.),

•           ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.),

•           rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.),

•           rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878, z późn. zm.).

Autor: Super User

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Wieluń
Data utworzenia:2020-05-26
Data publikacji:2020-05-26
Osoba sporządzająca dokument:Super User
Osoba wprowadzająca dokument:Super User
Liczba odwiedzin:271