Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieluniu

Artykuły

Zachęcamy do zapoznania się z podstroną Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego o nazwie "Dowiedz się więcej"

15 lutego 2023
Super User

Konieczność poddawania użytkowanego budynku kontrolom okresowym.

1 lutego 2023
Super User

W związku z nasileniem w ostatnim czasie pożarów sadzy w kominach budynków mieszkalnych na terenie  powiatu  wieluńskiego,  zgłaszanych  do tut. organu przez KP PSP  w Wieluniu przypominam, ze zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.), właściciel lub zarządca obiektu budo wlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie  obiektu  w  razie   wystąpienia   czynników   zewnętrznych   oddziaływujących
na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak:
wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Czytaj więcej o: Konieczność poddawania użytkowanego budynku kontrolom okresowym.

Informacje w zakresie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego.

13 stycznia 2023

W związku z informacją Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego informuję, że od 1 stycznia 2023 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uruchomił dostęp do Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB), która jest oficjalną, rządową aplikacją służącą do prowadzenia książki obiektu budowlanego. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego to kolejny krok cyfryzacji w budownictwie.

Czytaj więcej o: Informacje w zakresie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego.