Wdrożenie CEEB

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 sierpnia 2023

W ślad za pismem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z dnia 16.08.2023 /data wpływu do organu/ dot. wdrożenia systemu CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127)
w art. 4, PINB w Wieluniu informuje, że od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu, który zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21.07.2023 r.
ma funkcjonować od 18.09.2023 r., zostanie wprowadzony protokół elektroniczny, który będzie jedyną ważną formą stanowiącą potwierdzenie wykonania przeglądu przewodów kominowych przez osobę do tego uprawnioną.

Papierowe wersje protokołów wydawane
po uruchomieniu CEEB bez wpisania ich do elektronicznego systemu, nie będą miały żadnej mocy prawnej.  

            Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie tej informacji możliwie najszerzej,
w miarę możliwości również o umieszczenie jej na Państwach stronach internetowych, tablicach ogłoszeń, tak aby nikt nie miał wątpliwości co do formy protokołu, który będzie obowiązywać od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu i wszystkich funkcjonalności CEEB.

Autor: Super User

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Wieluń
Data utworzenia:2023-08-30
Data publikacji:2023-08-30
Osoba sporządzająca dokument:Super User
Osoba wprowadzająca dokument:Super User
Liczba odwiedzin:842