Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2022

Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości. Inżynierowie budownictwa kolejny raz postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnopolskiego Dnia Otwartego.

Łódzka Okręgowa IzbaInżynierów Budownictwaorganizuje na terenie województwa łódzkiego „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”, który odbędzie się 10 września 2022 roku. Tego dnia w godzinach 9.00–16.00 wszyscy zainteresowani różnymi aspektami procesu inwestycyjnego mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji dotyczących budowy, remontu czy eksploatacji obiektów budowlanych.

Nasi eksperci – doświadczeni inżynierowie różnych specjalności – będą pracować w wielobranżowych zespołach i udzielać odpowiedzi oraz porad w ośmiu punktach konsultacyjnych (w Łodzi i w województwie):

 

 1. ŁÓDŹ Siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39.
 2. ŁÓDŹ Atlas ARENA, ul. Bandurskiego 7.
 3. BEŁCHATÓW Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Okrzei 45.
 4. KUTNO Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Łęczycka 28.
 5. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Armii Krajowej 24A.
 6. SIERADZ Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Zachodnia 19.
 7. SKIERNIEWICE Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Jagiellońska 6/7G.
 8. WIELUŃ Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Targowa 1.

 

W ramach akcji każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się do wybranego punktu konsultacyjnego w swojej okolicy, aby uzyskać informacje dotyczące m.in.: zakupu działki, procedur związanych w budowa domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, jakie zostaną wykorzystane.

 

Tylko w 2020 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) wydał pozwolenia na budowę 121 366 budynków jednorodzinnych i 11 557 budynków wielorodzinnych. Jednocześnie w tym samym okresie oddano do użytkowania 92 266 nowych budynków mieszkalnych, z czego 96,8%stanowiły budynki jednorodzinne (dane GUS). Średni czas trwania budowy takiego budynku wynosi ok. 38,5 miesiąca. By zrealizować tego typu inwestycję, trzeba załatwić liczne formalności i podjąć wiele decyzji, które z pewnością będą miały wpływ na kolejne dziesiątki lat życia w tym budynku, czyli jego eksploatację. Zdrowie, bezpieczeństwo i komfort mieszkańców budynku zależą zatem od ich wyborów na tym początkowym etapie, ale również od regularnych, wykonywanych przez fachowców, kontroli stanu obiektu i jego instalacji.

 

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” to ogólnopolska inicjatywa inżynierów budownictwa zrzeszonych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (w skład której wchodzi 16 okręgowych izb, których obszar działania odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju), realizowana w całej Polsce jesienią 2022 roku – w Łódzkiem 10 września 2022 r.

 

To już kolejny raz kiedy wychodzimy do społeczeństwa, ponieważ wiemy, że dla wielu osób procedury prawne związane z budową własnego domu, wybór odpowiednich materiałów i rozwiązań technologicznych lub oszacowanie kosztów remontu wieloletniego budynku stanowi w tej chwili duże wyzwanie. W obliczu rosnących cen materiałów i energii doprowadzenie inwestycji do końca jest jeszcze trudniejsze. A my jesteśmy od tego, aby doradzić. Wiemy jak budować solidnie, bezpiecznie i na długie lata. Doradzimy też jak zmodyfikować i dostosować rozpoczęte już prace budowlane do obecnej sytuacji na rynku  – mówi Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB.

 

Więcej informacji o akcji na: www.dzieninzyniera.pl

 

Patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a Patronat medialny - Dziennik Gazeta Prawna, Inżynier Budownictwa, ONET,  TVP 3 Łódź, Radio Łódź.

 

Organizatorem wydarzenia na terenie województwa łódzkiego jest obchodząca w tym roku jubileusz dwudziestolecia istnienia ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Została ona utworzona 23 marca 2002 r. jako jedna z szesnastu okręgowych izb na mocy Ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1946). Zrzesza osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (m.in. kierowników budów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego) zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego (ponad 8 tysięcy osób). Izba jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań.

Do zadań Izby, zgodnie z zapisami ustawy samorządowej, należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby;
 • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków;
 • ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem;
 • nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych, uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz nadawanie i pozbawianie tytułu rzeczoznawcy budowlanego(uprawnienia budowlane w latach 2003–2021 zdobyło w naszym województwie ponad 4 tysięcy osób);
 • współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi;
 • współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa (w latach 2003–2021 zorganizowaliśmy m.in. ponad tysiąc szkoleń dla inżynierów budownictwa i przeszkoliliśmy ponad 30 tysięcy osób);
 • zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego;
 • prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa;
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom Izby;
 • prowadzenie list członków samorządów zawodowych;
 • realizacja zadań statutowych.

Więcej informacji o działalności Łódzkiej OIIB na www.lod.piib.org.pl

Autor: Super User

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Wieluń
Data utworzenia:2022-09-08
Data publikacji:2022-09-08
Osoba sporządzająca dokument:Super User
Osoba wprowadzająca dokument:Super User
Liczba odwiedzin:618