Informacje w zakresie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2023

W związku z informacją Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego informuję, że od 1 stycznia 2023 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uruchomił dostęp do Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB), która jest oficjalną, rządową aplikacją służącą do prowadzenia książki obiektu budowlanego. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego to kolejny krok cyfryzacji w budownictwie.

System c-KOB dostępny jest pod adresem c-kob.gunb.gov.pl i umożliwia w prosty sposób założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
ze zm.). Wprowadzenie książki w wersji elektronicznej daje unikalną możliwość gromadzenia i szybkiego udostępniania danych dotyczących nieruchomości odpowiednim służbom. Celem powstania c-KOB jest podwyższenie standardu bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Dzięki c-KOB możliwe jest szybsze przeciwdziałanie zagrożeniom wywołanym przez niewłaściwe korzystanie z nieruchomości oraz zagrożeniom powodowanym przez czynniki atmosferyczne i techniczne związane ze stanem obiektu budowlanego.            
            System c-KOB jest bardzo korzystny dla właścicieli i zarządców nieruchomości.
Podstawowe zalety to:

  • pełna kontrola nad aktualnością przeglądów,
  • funkcja powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,
  • szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,
  • łatwa edycja danych,
  • automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
  • niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,
  • niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

Zgodnie art.  60b  prawa budowlanego:                                                                 
1. Książkę obiektu budowlanego prowadzi się na bieżąco dla każdego:                          
1) budynku oraz                                                                                                                   
2) obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2.                                            
2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje:                        
1) budynków:                                                                                                                      
a) mieszkalnych jednorodzinnych,                                                                                     
b) garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej;                                         
2) obiektów budowlanych:                                                                                                 
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,                                                                  
b) wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych;                             
3) dróg lub obiektów mostowych, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

 

Dotychczas książka obiektu budowlanego miała formę wyłączenie papierową. Od 1 stycznia 2023 r. pojawiła się możliwość prowadzenia książki w postaci elektronicznej w systemie
e-KOB. W dalszej perspektywie system stanie się wyłącznym narzędziem do prowadzenia książki obiektu budowlanego i niemożliwym stanie się prowadzenie jej w formie papierowej.

Wszelkie informacje nt. C-KOB, a także folder informacyjny /załączony również
do niniejszego pisma/,
znajdą Państwo na poniższych stronach:

https://www.gunb.gov.pl/strona/c-kob                    
https://www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi-0#c-KOB

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają możliwość uzyskania dostępu do systemu poprzez zalogowanie się w c-KOB z wykorzystaniem usługi tzw. Węzła Krajowego (login.gov.pl).

Do korzystania z aplikacji cKOB, wystarcza komputer wraz z przeglądarką internetową. Dostępna jest również wersja mobilna na smartfony, do pobrania ze sklepu Google Play,
czy Apple AppStore. Aplikacja bezpłatna.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Wieluń
Data utworzenia:2023-01-13
Data publikacji:2023-01-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Cieśla
Liczba odwiedzin:249